Офiцiйний сайт мiста Коростишів
http://korostyshiv.osp-ua.info/


Економіка міста

Інформація
Начальника фінансово-економічного відділу  виконавчого комітету міської ради Яковенко Є.П.
 
Про виконання міського бюджету за 2015 року
 
На 2015 рік міським бюджетом предбачено по доходах у сумі 33492,5тис.грн. та по видатках у сумі 35573,7 тис.грн. зі змінами та доповненнями.
За результатами 2015 року  маємо виконання по доходах у сумі 33492,5тис.грн. або 102,0% від уточненого річного плану, по видатках у сумі 35573,7 тис.грн. – 96,6 % від річного плану.

Доходи загального фонду
протягом 2015 року заплановано отримати у сумі 30934,6 тис.грн., надійшло – 31107,3 тис.грн., з них власні доходи – 17703,8 тис.грн., інші дотація на заклади освіти – 9345,3 тис.грн., субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 3111,1 тис. грн. та субвенція на різницю в тарифах 535,0 тис. грн. Перевиконання доходної частини по загальному фонду власних надходжень міського бюджету склало 318,9 тис.грн.

Видатки загального фонду
за 2015р. проведено у розмірі 23516,5 тис.грн.
На утримання установ освіти направлено кошти в сумі 12347,1 тис.грн., що становить 52,5% у структурі видатків загального фонду. Заробітна плата з нарахуваннями склала 9021,2 тис.грн. 73,0% від всіх видатків на освіту, продукти харчування 1326,4 тис.грн. – 10,7% від видатків, 1585,2 тис.грн. направлено на оплату енергоносіїв – 12,8% від всіх видатків.

Фінансування органів місцевого самоврядування проведено у розмірі 2761,7тис.грн., що становить 11,7 % від видатків загального фонду бюджету.
Утримання клубу склало 39,7 тис.грн. та на інші культурно-світні заходи використано 132,6 тис.грн.
Видатки на соціальний захист за звітний період склали 211,1 тис.грн., з них матеріальної допомоги надано на суму 106,6 тис.грн., оплата за надані пільги інвалідам по зору 104,5 тис.грн.
На фінансування комунальної галузі міста за 2015 р. направлено кошти у сумі 2640,1 тис.грн.
-КП «Теплосервіс» - профінансовано 200,00 тис.грн.
- КП «Коростишівський комунальник» - профінансовано  1778,7тис.грн.
- благоустрій міста – 661,4 тис.грн.

Доходів спеціального фонду
надійшло на суму 2385,2 тис.грн., що складає 125,9 % від запланованої на 2015 рік суми, з них – 1753,7 тис. грн. надходження від продажу землі не с/г призначення та 201,2 тис. грн. надходження від відчуження майна комунальної власності. За рахунок даних надходжень виконано роботи по капітальному ремонту та будівництву об’єктів міста. Загальна сума видатків на капітальний ремонт та будівництво об’єктів міста становить 9814,2 тис. грн.

Збір за забруднення навколишнього середовища за 2015р. склав 41,9тис.грн. та надходження на розвиток інфраструктури склали 391,4 тис.грн. За рахунок фонду охорони навколишнього середовища були направлені кошти на ліквідацію стихійного сміттєзвалища у сумі 84,0 тис.грн. За рахунок коштів інфраструктури оплачено 119,3 тис.грн. – виготовлення документації на генеральний план міста, 120,0 тис. грн. направлено на фінансування КП «Коростишівський комунальник».

Нач. фінансово-економічного відділу                                   Є.П.Яковенко
 
 
Про виконання міського бюджету за 2011 рік
 
На 2011 рік міським бюджетом предбачено по доходах у сумі 18482,0 тис грн. та по видатках у сумі 18801,0 тис. грн. зі змінами та доповненнями.
За результатами 2011 року  маємо виконання по доходах у сумі 17493,3 тис.грн. або 94,7% від уточненого річного плану, по видатках у сумі 16995,3 тис. грн. – 90,4% від річного плану.

Доходи загального фонду
у 2011 році було заплановано отримати у сумі 11462,8 тис.грн., надійшло – 10461,0 тис. грн. Не виконання доходної частини по загальному фонду міського бюджету склало 8,7 тис. грн.

Доходи загального фонду, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, було заплановано отримати у розмірі 5046,3 тис. грн., надійшло протягом 2011р. – 4524,2 тис. грн. По І кошику в цілому невиконання доходів склало 522,1 тис.грн., або 89,65% до плану на 2011 року.

Податок на доходи фізичних осіб, який займає найбільшу долю в доходах І кошику, отримано у розмірі 4254,5 тис. грн. – на 488,8 тис. грн. менше плану за 2011рік, державне мито, в частині, що надходить до міського бюджету отримано у сумі  261,2 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
, за 2011 рік отримано у розмірі 3392,3тис.грн., в цілому це на 180,3 тис. грн. більше планового показника.

Надходження від податку на землю та орендної плати за землю перевиконано на 129,0 тис. грн. виконання становить 2929,0 тис. грн. та плата за використання лісових ресурсів – 103,0 тис. грн. Місцевих податків та зборів за 2011 рік отримано у сумі 271,5 тис. грн., що становить 90,21% від плановго показника.

Видатки загального фонду
за 2011р. проведено у розмірі 10388,8 тис. грн.
На утримання установ освіти направлено кошти в сумі 8039,8 тис. грн., що становить 77,39 % у структурі видатків загального фонду.

Фінансування органів місцевого самоврядування проведено у розмірі 1405,3тис.грн.
Утримання клубу склало 30,7тис.грн. та на інші культурно-світні заходи використано 28,8 тис.грн.

Видатки на соціальний захист за звітний період склали 93,5тис. грн., з них матеріальної допомоги надано на суму 39,9тис.грн., оплата за надані пільги інвалідам по зору 53,6тис.грн.

На проведення грошово-експертної оцінки земель направлено з загального фонду 10,7тис.грн.. Профінансовано охорону громадського порядку на 24,0тис.грн.
На фінансування комунальної галузі міста за 2011 р. направлено кошти у сумі 678,1тис.грн.

Д
оходів спеціального фонду надійшло на суму 7023,3 тис. грн., що складає 100,2% від запланованої на 2011 рік суми. Видатки по спецфонду проведено в розмірі 6606,5 тис. грн. або 89,3% від планових показників.

Податку з власників транспортних засобів, в тій частині, що надходить до міського бюджету отримано на суму 162,6 тис. грн. Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг склали 1706,6 тис. грн.

По бюджету розвитку:
Коштів від продажу землі протягом 2011 року отримано у сумі 1089,5 тис. грн., кошти від відчуження майна -  29,1 тис. грн. Видатки з бюджету розвитку проведено у розмірі 2107,1 тис. грн.

Збір за забруднення навколишнього середовища за 2011р. склав 73,4 тис. грн. та надходження на розвиток інфраструктури склали 118,6 тис. грн. За рахунок фонду охорони навколишнього частково погашена заборгованість перед «Світ-Еко». За рахунок коштів інфраструктури оплачено за аерофотозйомку, реєстр будинків м. Коростишева, та профінансовано КП «Коростишівський комунальник» в сумі 100,000


 
                  Начальник фінансово-
 економічного відділу                                                  Є.П.Яковенко
 
 

 

Про виконання міського бюджету за 2009 рік та І квартал 2010 року
 
На 2009 рік міським бюджетом предбачено по доходах у сумі 10602 тис грн., виконання становить 14126,8 тис. грн., що становить 133,25%.

Протягом року бюджет було уточнено на суму 3343,2 тис. грн., виконання складає 14126,8 тис. грн., що становить 101,31%.

Виконання по місцевих податках і зборах становить 366 тис. грн., що на 135% більше плану.

План по ринковому збору становить 182 тис. грн.., маємо виконання 274,6 тис. грн., що становить 150,8%.

По бюджету розвитку:
Коштів від продажу землі протягом 2009 року отримано у сумі 1424934,46грн., кошти від відчуження майна-248,8тис.грн. Видатки за рахунок вказаних коштів проведено у розмірі 1673734,46грн.

Збір за забруднення навколишнього середовища за 2009р. склав 32,8тис.грн. та надходження на розвиток інфраструктури склали 303,6тис.грн. За рахунок фонду охорони навколишнього середовища оплачено роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. За рахунок коштів інфраструктури оплачено за аерофотозйомку, реєстр будинків м.Коростишева, містобудівне обгрутнування необхідності відведення земеленьї ділянки під спортивно- розважальний комплекс по вул.. Чапаєва,5а.
За І квартал 2010 року проведено поточний та ямковий ремонт доріг на суму 152,5 тис. грн..

Виконано роботи по благоустрою кладовища с. Теснівка на суму 40 тис. грн..
Продовжуються роботи по виготовленню грошово-експортної оцінки земель м.Коростишева – профінансовано 83 тис. грн..

Станом на 1 червня 2010 року маємо план виконання міського бюджету в сумі 3734 тис. грн.., фактично виконано 3576,4 тис. грн., або маємо -157,6 тис. грн.., що становить 95,78 %.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб становить 1434,1 тис. грн.., що на 85 тис. грн., або 5,59% менше плану.
По державному миту невиконання 47,9 тис. грн..
По платі за землю невиконання становить 33,3 тис. грн..
 
 
Нач.фінансово-економічного відділу                                   Є.П.Яковенко
 
 
 

 

Про виконання міського бюджету за 2009 рік
 
На 2009 рік міським бюджетом предбачено по загальному фонду доходи у сумі 8312,2 тис грн. та по спеціальному фонду доходи у сумі 2289,8 тис. грн. Фактично надійшло по загальному фонду – 9668,9 тис. грн., по спеціальному – 4457,8 тис. грн.. Перевиконання разом становить – 3524,7 тис. грн.,133,25%.

З них по загальному фонду:
Податок на доходи з фізичних осіб. Надійшло – 3715,8 тис. грн.., було заплановано – 2767,3 тис. грн.., перевиконання становить 948,5 тис. грн.., або 134,28%.

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.
Надійшло – 2048,3 тис. грн.., було заплановано – 2100 тис. грн.., невиконання – 51,7 тис. грн..

Державне мито.
Надійшло – 471 тис. грн.., заплановано – 300 тис. грн.., перевиконання становить 171 тис. грн.. або 157 %.

Плата за землю.
Надійшло – 1249,1 тис. грн.., заплановано – 1400 тис. грн.., не надійшло 150,9 тис грн.. виконання становить – 89,2 %.

Місцеві податки і збори.
Надійшло – 366 тис. грн.., заплановано було – 271 тис. грн.., перевиконання становить – 95 тис. грн.., або 135 %. З них:
o       Комунальний податок. Надійшло 63,9 тис. грн.., було заплановано 63 тис.грн., перевиконання становить – 101,4 %
o       Ринковий збір. Надійшло 274,6 тис. грн., було заплановано 182 тис. грн.., перевиконання – 92,6 тис. грн..
o       Збір за припаркування автотранспорту. Надійшло – 15,4, було заплановано – 13,7, перевиконання становить 1,7 тис. грн., або 112,4%.
 
 
Нач.фінансово-економічного відділу Є.П.Яковенко
 
 
 
 

 
Постiйна адреса сторiнки: http://korostyshiv.osp-ua.info/html/ch3/econommista.html


© Інститут Трансформації Суспільства 2007-2010
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів. Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua

powered by cheap oakley sunglasses